کامپوننت ها
  • در این بخش کامپوننت هایی که برای پیاده سازی قسمتهای مختلف وبسایت میتونه مورد استفاده قرار بگیره لیست میشه.
  • این بخش به صورت هفتگی بروزرسانی میشه.
  • روی هر کامپوننت که به آن نیاز دارید کلیک کنید تا حالت های مختلف کامپوننت همراه با کد آن ها را ببینید.